Wentylacja pomieszczeń

Zbieranie się pary wodnej, nieprzyjemna woń czy pleśń lub grzyb w pomieszczeniach są konsekwencjami wadliwego systemu wentylacji. Zatem jak należy dobrze wentylować pomieszczenia i tak aby powietrze zachowało właściwe parametry?

Szczelne, rzadko otwierane okna są główną przyczyną braku przepływu świeżego powietrza z zewnątrz, co bezpośrednio prowadzi do obniżenia jakości powietrza w pokoju.

Najszybciej zauważalnym objawem takiego stanu rzeczy jest wzrost wilgotności, a tym samym stworzenie się warunków do rozwoju pleśni i grzybów. Występuje skraplanie się pary wodnej na powierzchni szkła – dostrzegalne jako zaparowane okna, niedobór powietrza do oddychania, pełnego spalania paliwa w piecykach na gaz, kominkach, itp. Powoduje to również do dyskomfort mieszkańców a w skrajnych przypadkach nawet zagrożenie dla zdrowia i życia.

Za jakość powietrza we wnętrzach jest odpowiedzialna wentylacja, rozumiana jako zorganizowany dopływ świeżego powietrza z zewnątrz i odprowadzanie powietrza z zanieczyszczeniami wynikających.

Podstawowe rodzaje wentylacji to:

-Wentylacja naturalna zwana także grawitacyjną, jej siłą napędową stanowi różnica w gęstości zimnego, świeżego powietrza i ciepłego, zużytego zalegającego w pomieszczeniu. Od różnicy w gęstości, a więc różnicy temperatury pomiędzy powietrzem wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia zależy sprawność wentylacji. Przy dużej różnicy wentylacja pracuje bardziej wydajnie. Dodatkowy wpływ na wydajność ma też wiatr wiejący na zewnątrz budynku.

-Wentylacja z wyciągiem mechanicznym, napływ powietrza jest spowodowany zmniejszonym ciśnieniem generowanym dzięki pracy mechanicznego urządzenia wyciągowego.

-Wentylacja hybrydowa, stanowi połączenie obu powyższych typów. Przepływ powietrza jest wytwarzany przez wypadkową naturalnie występującego ciągu i pracy urządzeń mechanicznych. Łączy ona w sobie liczne zalety wentylacji grawitacyjnej – prostą konserwacje, komfort akustyczny ze sprawnością funkcjonowania wentylacji mechanicznej.

W każdym z wymienionych typów wentylacji, wymagane jest dostarczenie świeżego powietrza z zewnątrz. Jednakże istnieje też taki typ wentylacji, który nie wymaga swobodnego dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. Jest to wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, w której wentylator odpowiada zarówno za dostawę jak i usuwanie powietrza.

Redakcja Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *