Wynagrodzenie firm windykacyjnych – czy to się opłaca?

Firmy windykacyjne najczęściej oferują swoim klientom windykację należności opartą na bardzo ważnej oraz istotnej zasadzie – ich wynagrodzenie stanowi jedynie procent od odzyskanej kwoty (jest to tzw. windykacja bezzaliczkowa). Nie pobierają od swoich klientów żadnych zaliczek z tytułu prowadzenia sprawy.

Skierowanie sprawy do zewnętrznej wyspecjalizowanej firmy jest o wiele tańsze niż zatrudnienie osobnego pracownika do monitorowania płatności oraz przyuczenie go do wykonywania tych czynności, poza tym efekt oddziaływania na świadomość kontrahenta iż jego płatności na bieżąco monitoruje firma windykacyjna jest o wiele mocniejszy niż gdyby robiła to firma z którą na codzień współpracuje, utrzymuje dobre kontakty, zna osobiście ludzi którzy dostarczają mu towar i wie czego może się po nich spodziewać. Natomiast sam fakt iż jego płatnościami zajmuje się firma której nie zna, która na codzień ma do czynienia z dłużnikami, odzyskiwaniem należności i jest w tym wyspecjalizowana tak mocno oddziaływuje na jego psychikę, że woli zacząć lepiej regulować swoje zobowiązania niż przekonać się jakie zostaną podjęte kroki prawne gdy będzie nadal zwlekał ze swoimi płatnościami. 

Radzimy omijać z daleka firmy windykacyjne które za przyjęcie zlecenia pobierają zaliczki. Jeśli zdecydujecie się skierować sprawę do windykacji zorientujcie się na temat wynagrodzenia pobieranego przez firmę – kiedy jest ono płatne – przed czy po wykonaniu windykacji. Drugą ważną kwestią jest wysokość wynagrodzenia. Profesjonalna windykacja należności ma swoją cenę. Nie może być ona zbyt wysoka, lecz równocześnie może być bardzo niska – efekt działań windykacyjnych w dużej mierze zależy od tego, ile można na windykacji zarobić. Minimalna stawka przy odzyskiwaniu niewielkich wierzytelności (kilkutysięczne) to 15% należności głównej. Przy większych wierzytelnościach rzędu kilkudziesięciu tysięcy prowizja wynosi przeważnie około 10% od należności głównej. Przy windykacji należności główną zasadą jest kwestia wynagrodzenia, jakie pobierze firma w przypadku skutecznej windykacji.

Redakcja Author